Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 75 OP

LIIOSA Liiketoimintaosaaminen 30 op

Opiskelija

  • osaa kuvata vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan periatteet ja keskeiset käsitteet mm. henkilöstöjohtamisen, taloushallinnon, asiakassuhteiden ja markkinoinnin sekä logistiikan aloilta
  • osaa osoittaa perehtyneensä valittuun kohdeyritykseen
  • osaa laatia kuvaukset kohdeyrityksen keskeisistä liiketoimintaprosesseista
  • osaa analysoida yrityksen toimintoja ja laatia kehittämisehdotuksia
  • osaa laatia yritysesittelyn
  • osaa työskennellä yrittäjämäisellä työnotteella
  • osaa toimia (aktiivisena) kehittämistiimin jäsenenä
  • osaa työskennellä innovatiivisella tavalla projekteissa
  • No labels