Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII006 LOGISTIIKKA JA KAUPAN ASIAKIRJAT 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää logistiikan terminologiaa
  • osaa selostaa arvoketjun muodostumisen ja sen mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa logistiikalla yrityksen kannattavuuteen
  • osaa kuvata mitä ostoprosessilla , varastoinnilla ja tuotannolla tarkoitetaan
  • osaa käyttää toiminnan kehittämisen ja valvonnan menetelmiä
  • osaa kuvata miten  toimitusehtolausekkeet ohjaavat toimitusta  osana kauppasopimusta
  • osaa laatia toimitusketjuun liittyvät kaupan kirjeet.

Sisältö

Logistiikkakäsite, ostotoiminta, toimitusehtolausekkeet, varastointi, tuotannon perusteet, menetelmiä: varaston kiertonopeus, toimituserän koonmääritys, ABC-analyysi jne. Logistiikka-asiakirjojen täyttäminen.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, vierailija/vierailu, yritysportfolio, kirjallinen tentti. Kirjallisten asiakirjojen tuottaminen Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels