Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH031 ORGANISAATIOT MUUTOKSESSA  5 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • tunnistaa yhteiskunnan ja organisaatioiden kehitystrendit ja niiden keskeisimmät haasteet johtamisen näkökulmasta
  • osaa käyttää ennakoinnin ja viestintävaikuttamisen työkaluja
  • osaa johtaa virtuaali-, mobiili- ja etätyötä

Sisältö  

Kehitystrendit ja ennakoinnin työkalut, vaikutusviestintä, verkosto- ja virtuaaliorganisaatiot, verkostojohtaminen, monimuotoisuuden johtaminen ja asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen

Edeltävä osaaminen  

-

Toteutus ja arviointi  

Käytännön sovellusesimerkit ja caset, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 - 5.

Oppimateriaali  

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels