Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL024 PALKANLASKENTA 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää palkkausjärjestelmän merkityksen yrityksen toiminnassa
  • osaa laskea palkan käytännön palkanlaskentatilanteissa ja tarkastella sitä työntekijän ja työnantajan näkökulmasta

Sisältö

Käytännön palkanlaskentatilanteet; työtulon verotus, palkasta tehtävät vähennykset, luontaisedut ja henkilökuntaedut, kustannusten korvaukset,työaika ja ylityöpalkat, vuosilomapalkan laskenta Palkanlaskentaohjelman käyttö;

käytännön sovellukset, tuyönatajamaksut, tilitykset ja ilmoitukset, palkkakirjanpito ja -raportointi

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

  1.  Luennot
  2.  Oppimistehtävät
  3.  Kirjallinen tentti

Arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Syvänperä O., Turunen L., uusin painos. Palkkavuosi. Helsinki: Edita.

  • No labels