Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOH041 PROSESSIEN JA PALVELUJEN JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää mittaamisen merkityksen osana organisaation prosesseja
  • osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmiä
  • osaa arvioida operatiivisten prosessien merkitystä organisaatiossa
  • osaa kuvata organisaation ydin- ja tukiprosessit
  • osaa tunnistaa operatiivisten prosessien muutostarpeet

Sisältö

Prosessien johtaminen, palvelujen johtaminen, toiminnan seuranta, laatu toiminnan ohjauksessa, lean-toiminta.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Käytännön caset ja projektit, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1 -5.

Oppimateriaali

Yhdessä sovittava materiaali

  • No labels