Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL043 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija                 

  • osaa laatia investointilaskelmia ja rahoitusennusteita
  • osaa hoitaa yrityksen koti- ja ulkomaan maksuliikennettä
  • osaa kuvata yrityksen rahoitusriskit ja oppii hallitsemaan niitä

Sisältö

Käyttöpääoma- ja investointilaskelmat, rahoitusennusteet,  kassanhallinta, maksuliikenne, rahoitusriskien hallintakeinot

Edeltävä osaaminen

Säästäminen ja sijoitustoiminta 5 op

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
  2.  Etäopetus: Oppimistehtävä.
  3.  Tentti, arviointi asteikolla 1 – 5.

Oppimateriaali

Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus, WSOY Internet-lähteet

  • No labels