Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

Taloushallinnon moduulit 75 op

Taloushallintoon erikoistuva  opiskelija osaa hahmottaa yrityksen taloutta kokonaisvaltaisesti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintayhmpäristössä. Valmistuttuvaan hän hallitsee kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan sekä yritysverotuksen toimintaperiaatteet. Edelleen hän osaa laatia rahoitussuuunitelmia, budjetteja ja talousraportteja päätöksenteon tueksi. Lisäksi hän kehittää liiketoimintaosaamista keskittyen erityisesti yrityksen taloudellisten menestystekijöiden analysointiin.
Ammatissa hän toimii talousasiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat laskenta-assistentti, taloussuunnittelija, controller, kirjanpitäjä, palkanlaskija, pankkitoimiheniklö, sijoitusneuvoja ja talouspäällikkö. Opinnot antavat valmiudet toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

 

  • No labels