Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII003 TALOUSHALLINTO 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa selittää taloushallinnon roolin ja laskentatoimen tehtävät yrityksessä
  • ymmärtää arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet
  • osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa, tilikauden kirjanpidon vaiheet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, hankintamenon jaksottaminen, arvonlisäveron määräytyminen ja kirjaaminen, tilinpäätösasiakirjat

Suoritustapa ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät ja tentti
  2.  Etäopetus: Itsenäinen oppimistehtävä, yritysportfolio Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S.2014.Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Edita. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

 

  • No labels