Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04JOH030 Tulevaisuuden organisaatiot 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa työn tekemisen ja organisaatioiden kehitystrendit sekä yhteiskunnan keskeisimmät haasteet
  • osaa käyttää riskien- ja muutoksenhallinnan työkaluja
  • osaa toimia projektiorganisaatioissa eri rooleissa
  • No labels