Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 

Ulkomainen vaihto 30 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa hankkia tutkintorakenteeseensa täydentäviä ja syventäviä aiheita
  • osaa selittää ja perustella vieraan kielen ja kulttuurin vankan hallinnan merkityksen
  • osaa työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
  • osaa opiskella ja kommunikoida vieraalla kielellä

Sisältö

Vähintään 30 op laajuiset opinnot ulkomailla partnerioppilaitoksessa, opintosuunnitelma hyväksytettävä vastuuopettajalla.

Suoritustapa ja arviointi

Kohdemaan partnerioppilaitoksessa noudatettava arviointi ja määritetty suoritustapa. Arviointi hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot

International Business Operations 15 ECTS

 

  • No labels