Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

04VAPVAL Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Vapaasti valittavat opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja.

  • No labels