Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG041 VIENNIN JA TUONNIN SUUNNITTELU 10 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata yrityksen kansainvälistymisprosessin
  • osaa käyttää kansainvälisen markkinoinnin ja logistiikan käsitteitä
  • osaa hakea ja analysoida tietoa kansainvälistymispäätösten tueksi.
  • osaa laatia vienti/tuontisuunnitelman johtopäätöksineen.

Sisältö  

Teoriaan ja käytänteisiin tutustuminen case-yrityksen kautta.

Edeltävät opinnot  

04LII006 Logistiikka ja kaupan asiakirjat 04LII005 Asiakassuhteet ja markkinointi

Suoritustapa ja arviointi  

Luennot ja harjoitustyöt, vienti/tuontisuunnitelman laatiminen case-yritykselle. Arviointi asteikolla 1 – 5

Opiskelumateriaali  

Luennoilla ilmoitettava materiaali.

 

  • No labels