Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijan ydinosaaminen (150 op) koostuu perusopinnoista 75 op, harjoittelusta 30 op, syventävistä tutkimusopinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 15 op. Lisäksi Liiketalouden alan ammattiopintotarjonnasta opiskelijan tulee valita 25 op.

  • No labels