Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT

04LOG030 Yhteiskuntavastuu toimitusketjun johtamisessa 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää aihealueen ammattikäsitteitä suomeksi ja englanniksi
  • osaa tunnistaa ja arvioida yhteiskuntavastuun periaatteita ja sertifiointeja
  • osaa johtaa ja kehittää yrityksen toimitusketjua yhteiskuntavastuun näkökulmasta
  • No labels