Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII008 YRITYKSEN OIKEUDELLINEN RISKIENHALLINTA 3 OP

Osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata mitä oikeudellinen riskinhallinta tarkoittaa ja mikä sen merkitys on liiketoiminnalle (liiketoiminnan menestymisessä)
  • osaa kuvata sopimuksen elämänkaaren ja sen eri vaiheisiin liittyvän oikeudellisen riskinhallinnan
  • osaa suunnitella uusia liikesuhteita ottaen huomioon oikeudellisen riskinhallinnan opit
  • osaa tehdä ja toteuttaa liiketoiminnan sopimuksia ottaen huomioon oikeudellisen riskinhallinnan opit 
  • osaa laatia sopimusehtoja ottaen huomioon oikeudellisen riskinhallinnan

Suoritustapa ja arviointi  

Luennot, harjoitustehtävät, välitentti sekä YPF-tehtävä. Arviointi asteikolla 1 – 5, välitentti 50% ja YPF-tehtävä 50%.

Opiskelumateriaali  

Luennot sekä luennoilla ja repussa erikseen ilmoitettava materiaali. Tukevana opiskelumateriaalina: Suojanen, Kalevi: Opi oikeutta -teokset, uusin painos. 

  • No labels