Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 55 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

x

 

 

 

2014

x

 

 

 

2014

x

 

 

 

2014

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

x

 

2016

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

x

 

2016

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

x

 

2016

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

x

 

 

2015

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

x

 

2016

 Ammatilliset perusopinnot 41 op

 

 

 

 

 

 0730OR102 Orientoivat opinnot 2 op

x

 

 

 

2013

 0708T1103 Tietotekniikka I 3 op

x

 

 

 

2013

 0701AG105 Algebra, geometria ja trigonometria 5 op

x

 

 

 

2014

 0701FM105 Fysiikan perusteet ja mekaniikka 5 op

x   2014

0701VM103 Vektorit ja matriisit3 op  

 x  2015

 0730MF105 Mekatroniikan fysiikka5 op

 x  2015

 0701FL103 Fysiikan laboraatiot3 op

 x  2015

 0730ME003 Mekatroniikan englanti 3 op

  x 2016

 0701DI104 Derivaatta ja integraali 4 op

  x 2016

 0701T1103 Tilastomatematiikka I 3 op

   x2017

 0701KT105 Kemia 5 op

   x2017

 AMMATTIOPINNOT 86 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

 Mekaaniset järjestelmät 1 11 op

 

 

 

 

 

 0730MS213 Mekaniikkasuunnittelu 1 3 op

x

 

 

 

2014

 0730MV214 Materiaali- ja valmistustekniikka 1 4 op

x

 

 

 

2014

 0730TP204 Tekninen piirustus 4 op

x

 

 

 

2014

 Automaatiojärjestelmät 1 13 op

 

 

 

 

 

 0730AP303 Automaatiosuunnittelun perusteet 3 op

x

 

 

 

2013

 0730ST303 Sähkötekniikka ja -turvallisuus 3 op

x

 

 

 

2014

 0730OS304 Ohjaussuunnittelun perusteet 4 op

x

 

 

 

2014

 0730SS303 Sähkösuunnittelun perusteet 3 op

x   2014

 Mekaaniset järjestelmät 2 14 op

 

 

 

 

 

 0730MS225 Mekaniikkasuunnittelu 2 5 op

 

x

 

 

2015

 0730MV222 Materiaali- ja valmistustekniikka 2 2 op

 

x

 

 

2015

 0730LK202 Liitokset ja koneenosat 2 op

 

x

 

 

2015

 0730MY203 Mekanisointiyksiköt 3 op

 

x

 

 

2015

 0730HY202 Hydrauliikka 2op

 

x

 

 

2015

 Automaatiojärjestelmät 2 17 op

 

 

 

 

 

 0730PN303 Pneumatiikka 3 op

 

x

 

 

2015

 0730DT302 Digitaalitekniikka 2 op

 

x

 

 

2015

 0730OSM303 Sähkömoottorikäytöt 3 op

 x  2015

 0730PK304 Paikoituskäytöt 4 op

 x  2015

 0730MT302 Mittaustekniikka ja vianhaku 2 op

 x  2015

 0730RP303 Robotiikan perusteet

 x  2015

 Tuotantotekniikka 1 9 op

     

 0730LO402 Laskenta ja ostot 2 op

  x 2016

 0730MA402 Markkinointi 2 op

  x 2016

 0730JL402 Johtaminen ja laatu 2 op

  x 2016

 0731TS403 Tehdassuunnittelu 1 3op

   x2017

 Tuotantotekniikka 2 8 op

     
 0731TO403 Tuotannonohjaus 3 op  x 2016
 0731LA402 Laatutekniikka 2 op  x 2016
 0731JO403 Johtamisen jatkokurssi 3 op  x 2016

 Projektit 14 op

     

 0730P1507 Projekti 1 7 op

x   2014

 0730P2507 Projekti 2 7 op

 x  2015

 ERIKOISTUMISOPINNOT 9 OP

     

 Tuotantotekniikka 3 9 op 

     

 0731T2403 Tehdassuunnittelu 2

   x2017

 0731CA403 CAM

   x2017OHJATTU HARJOITTELU

 0731HE403 Henkilöstö

   x2017
 0731LS403 Liiketoimintasuunnitelma   x2017

  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

   Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

 HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

 0730HA013-913 Harjoittelu 30 opxxxx2014-2017
OHJATTU HARJOITTELU 30 OP     
0703OH118 Ohjattu harjoittelu 1   x 2015
 0703OH212 Ohjattu harjoittelu 2    x2016

 OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

 0730ON715 Opinnäytetyö15 op

 

 

x

x

2016-2017

  • No labels