Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle on kerätty Moodlen 2.4 pävityksen tuomat uudet ominaisuudet

HUOM! Opettajalle

Moodle 2.4 päivitys toi kaikille kursseille näkyviin oletusmäärän aihelaatikoita, 10.Jos kurssillasi oli aiemmin näkyvissä enemmän kuin 10 laatikkoa, ne ovat nyt piilossa mutta eivät hävinneet.  Saat piilotetut laatikot esiin seuraavasti:

01. Mene kurssisivulle ja laita muokkaustila päälle klikkaamalla oikeassa yläreunassa olevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

02. Skrollaa sivun alalaitaan ja klikkaa + painiketta tuodaksesi esiin lisää laatikoita. (Joissain teemoissa +/- painikkeiden sijaan nuoli ylös / alas)


TAI

Voit määrittää aiheosioiden määrän myös kurssin asetuksista vaihtamalla Viikkojen/aiheiden määrä -asetusta. 

1. Ikonit

Aktiviteettien ja muokkaustyökalujen ikonit on päivitetty uusiin hiukan isompiin ikoneihin.

 

2. Tehtävä aktiviteetti

Arviointi ilman nimiä

Tehtävän asetuksissa voi määritellä näytetäänkö opiskelijan nimiä arviointeja tehdessä.

 

Ehdoton takaraja palautukselle

Asetuksissa voi määrittää edottoman takarajan palautukselle. Tämän jälkeen ei voi tehtävää palauttaa ellei opettaja anna lisäaikaa palautukselle. 

 

Opiskelijan palautuksen vakuuttaminen omaksi

Opettaja voi pyytää opiskelijaa vakuuttamaan palautuksen omistajuus.

 

 

Opiskelijan näkymä palautuksessa ->

 

 

 

 

Arviointitiedosto

Opettaja voi ladata arviointitiedoston cvs. muodossa tietokoneelle, arvioida palautukset excelissä, jonka jälkeen ladata arvioinnit takaisin tehtävään.

 

 

Ryhmätehtävä

Tehtävän asetuksista voi määritellä onko palautus ryhmätyönä palautettava tehtävä.

 

 

3. eLSan teema

Koulutuskeskus Salpauksen eLSa Moodlen oletusteemaa päivitettiin Moodle päivityksen yhteydessä. Teeman päivitys näkyy eLSan etusivulla ja kursseilla, joissa teema on käytössä. Teeman näkyvät muutokset ovat:

 • Värit. Värit vastaavaat nyt Salpauksen graafista ilmettä.
 • Tärkeät ilmoitukset. Etusivun tärkeät ilmoitukset tulevat näkyviin nyt paljon selkeämmin.

 

 • Päävalikko. Päävalikkoon on nyt tuotu opettajille ja opiskelijoille tärkeitä ja hyödyllisiä linkkejä sekä materiaaleja. Päävalikko näkyy kaikkialla eLSassa, joten materiaaleihin pääsee helposti käsisksi.

 

 • Kurssiotsikko. Kurssin ns. pitkä nimi tulee näkyviin eLSa logon viereen.

4. Palaute aktiviteetti

Palaute aktviteetin avulla opettaja voi luoda verkkolomaketyyppisiä kyselyitä omalle moodle kurssille. Lisää Palaute aktiviteetista MoodleDocs -sivuilla: http://docs.moodle.org/all/fi/Palaute

 Palaute aktiviteetin lisääminen kurssille

 

 1. Aktiviteetit lisätään kurssille Muokkaustilassa

 

2. Navigoidaan lohkoon, johon Palaute aktiviteetti halutaan lisätä ja klikataan Lisää aktiviteeti tai aineisto -linkkiä.

3. Valitaan listalta Palaute ja sen jälkeen klikataan Lisää -painiketta.

 

 Palaute aktiviteetin asetukset

 

 1. Palautteelle täytyy antaa nimi ja kuvaus.


2. Palautteen kuvauksen voi halutessaan näyttää kurssin etusivulla laittamalla ruksin Näytä kuvaus kurssisivulla -kohtaan. Lisäksi palautteen antamiselle voi antaa aloitus- ja lopetusajat.

 

3. Palautteen voi vastaanottaa ilman nimiä tai nimien kanssa.

 

4. Palautteelle voidaan määritellä:

 • Näytetäänkö yhteenvetosivu lopuksi omista vastauksista
 • Lähetetäänkö sähköpostia kurssin opettajille kun joku on lähettänyt vastaukset
 • Sallitaanko useat palautukset
 • Numeroidaanko kysymykset automaattisesti
   

 

5. Vastaajalle voidaan antaa kyselyn lopuksi tervehdysteksti, jonka jälkeen hänet voidaan ohjata haluttuun verkkosivulle.

 

6. Asetusten muutosten jälkeen tulee aina lopuksi klikata Tallenna -painiketta.

 Kysymysten lisääminen ja muokkaaminen

 

 1. Palautteen kysymysten lisääminen ja muokkaaminen tapahtuu Muokkaa kysymyksiä -välilehdellä.

2. Seuraavat kysymystyypit ovat käytettävissä:

 • Monirivinen tekstivastaaminen
 • Yksirivinen tekstivastaaminen
 • Monivalita
 • Monivalita pisteytettynä
 • Numeerinen valinta
   
Muita valittavissa olevia elementtejä:
 • Sivunvaihto > kysymykset voidaan esittää vastaajalle jakaa esim. aiheittain omille sivuille
 • Ohjeteksti > kysymysten väliin voi laitaa ohjetekstejä
 • Roskapostivarmenne > vastaajaa voi pyytää täyttämään roskapostivarmenne
   

3. Kysymyksiä voi siirtää, muokata, asettaa pakolliseksi kysymykseksi ja poistaa kysymyksen pikamuokkauspainikkeilla.

 

 Vastausten tarkastelu


 1. Yhteenveto -välilehdellä esitellään vastauksista yleinen katsaus.

 

2. Vastaukset voi viedä excel-tiedostoon klikkaamalla Vie Exceliin -painiketta.

 

3. Vastaajakohtaiset vastaukset löytyvät Näytä vastaukset -välilehdeltä.

 

4. Klikkaamalla palautteen antajan rivin Päiväys -linkkiä, pääse tarkastelemaan kyseisen henkilön palautusta.

 

5. Vastaamattomat henkilöt löytyvät Näytä vastaamattomat -välilehdeltä.

 

 

 

 

 

 

Ohjeet aiheista

 • No labels