Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija
-hallitsee 3D-animaation perustekniikat 3ds Max -ohjelmassa
-ymmärtää eri tarkoituksiin tehtävien animaatioiden vaatimuksia ja ominaisuuksia
Sisältö

 • animointityökaluihin tutustuminen
 • liikeanimaatiot
 • muodonmuutosanimaatiot
 • renderöintiasetukset


Suoritustapa ja arviointi

 • lähiopetus
 • ohjattu työskentely
 • harjoitustöihin perustuva arviointi
 • opintojakso on englanninkielinen


Opiskelumateriaali

 • ohjelman manuaali
 • markkinoilla olevat käyttöoppaat • No labels