Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija
ymmärtää CAD-ohjelmien merkityksen sekä 2D että 3D-suunnittelun apuvälineenä
hallitsee AutoCad ja SolidWorks-ohjelmien peruskäytön
-ymmärtää ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon liittyvää problematiikkaa ja osaa valita sopivat tiedonsiirtotavat ohjelmien välille
-hallitsee perusasiat teknisten mallien visualisoinnista ja animoinnista
Sisältö
-AutoCad-piirtämisen perusteet
tilavuus ja pintamallinnuksen perusteet SolidWorks-ohjelmalla
-mallien visualisointi
Suoritustapa ja arviointi

  • aktiivinen osallistuminen harjoituspainotteisiin luentoihin
  • ryhmäharjoitus
  • tentti


Opiskelumateriaali

  • opintojaksolla jaettavat opetusmonisteet
  • ohjelmien käyttöoppaat  • No labels