Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • ymmärtää ohjelmien monipuolisemman käytön luomat mahdollisuudet
 • hallitsee SolidWorks-ohjelman edistyneen käytön
 • hallitsee omien sovellusten ohjelmoinnin SolidWorksympäristössä VisualBasic ohjelmointikielellä


Sisältö

 • SolidWorksin Simulation- ja Motion-lisäosien hyödyntäminen teknisten animaatioiden tekemisessä
 • SolidWorks APIn ja VisualBasicin yhteiskäyttö
 • yksinkertaisen tuotekonfiguraattorin toteuttaminen


Suoritustapa ja arviointi

 • aktiivinen osallistuminen harjoituspainotteisiin luentoihin
 • henkilökohtainen ohjelmointityö


Opiskelumateriaali

 • opintojaksolla jaettavat opetusmonisteet
 • ohjelmien käyttöoppaat • No labels