Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • pystyy kehittämään muoto- ja suhdetajuaan
 • parantaa visuaalista hahmotus- ja havaintokykyään
 • osaa arvioida visuaalisten aineistojen rakennetta ja ilmaisullista sisältöä


Sisältö

 • työskentely eri tekniikoilla, piirtäminen, maalaus ja muovailu
 • kuvien tuottaminen käsivaraisesti ja tietokoneavusteisesti
 • kuvan rakentamisen keinot ja estetiikka
 • kuva-analyysi


Suoritustapa ja arviointi

 • lähiopetus
 • omakohtainen taiteellinen työskentely
 • palautekritiikki


Opiskelumateriaali

 • ilmoitetaan opintojaksolla • No labels