Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • hallitsee WWW-dokumenttien rakenteet
 • hallitsee XHTML-kuvauskielen
 • osaa muotoilla XHTML-dokumentteja CSS-tyylisivujen avulla
 • osaa suunnitella ja toteuttaa WWW-sivustoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa palvelinalustan WWW-sivujen julkaisemiseksi
 • osaa toteuttaa yksinkertaisen WWW-hotellin


Sisältö

 • XHTML-kieli
  -CSS-kieli
  -WWW-sivujen visuaalisuus ja käytettävyys
  -WWW-sivujen julkaiseminen
  Suoritustapa ja arviointi
 • lähiopetus
 • oppimistehtävät
 • tentti

Opiskelumateriaali

 • opintojaksolla ilmoitettava materiaali • No labels