Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija

  • pystyy suoriutumaan pienehköstä oman ala tutkimus- tai tuotekehitysprojektista
  • osaa raportoida tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti
  • suoriutuu oman työn audiovisuaalisesta esittelystä vaativalle yleisölle
  • omaa hyvän käytännön työelämäosaamisen jonkin ammatillisen osa-alueen suorittavissa tehtävissä  • No labels