Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Moduulin osaamistavoitteet
Opiskelija

  • hallitsee kuvallisen ilmaisun yleiset perusteet
  • osaa tuottaa materiaalia digitaalisella kameralla ja skannerilla sekä hallitsee ammatillisen digitaalisen kuvankäsittelyn periaatteet
  • opiskelijalla on algebralliset valmiudet myöhempiä matematiikan opintoja ajatellen  • No labels