Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • 01RUOK Ruotsin kielen kirjallinen osa 1,5 op
  • 01RUOS Ruotsin kielen suullinen osa 1,5 op

Ammattikorkeakoulujen yhteisten opintojen opintojakso. Kuvaus ammattikorkeakoulujen yhteisten opintojen kuvauksessa.

  • No labels