Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää ohjelmien monipuolisemman käytön luomat mahdollisuudet
- hallitsee SolidWorks-ohjelman edistyneen käytön
- hallitsee omien sovellusten ohjelmoinnin SolidWorksympäristössä VisualBasic ohjelmointikielellä
Sisältö
- SolidWorksin Simulation- ja Motion-lisäosien hyödyntäminen teknisten animaatioiden tekemisessä
- SolidWorks APIn ja VisualBasicin yhteiskäyttö
- yksinkertaisen tuotekonfiguraattorin toteuttaminen
Suoritustapa ja arviointi
- aktiivinen osallistuminen harjoituspainotteisiin luentoihin
- henkilökohtainen ohjelmointityö
Opiskelumateriaali
- opintojaksolla jaettavat opetusmonisteet
- ohjelmien käyttöoppaat

  • No labels