Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- pystyy kehittämään muoto- ja suhdetajuaan
- tuntee sommittelun perussääntöjä ja sommittelun merkityksen kuvakerronnassa
- osaa arvioida kuvan sommittelua ja värimaailmaa
- hallitsee väriopin peruskäsitteet, tuntee väririnnastusteorioita sekä värien vuorovaikutusta ja osaa soveltaa niitä

Sisältö
- Ittenin seitsemän väririnnastusta ja väriharmoniat
- Albersin näkemykset värin suhteellisuudesta ja värien vuorovaikutuksesta
- väri-ilmaisun esteettiset, psykologiset ja symboliset perustat
- työskentely eri tekniikoilla, piirtäminen, maalaus ja muovailu
- kuvien tuottaminen käsivaraisesti ja tietokoneavusteisesti
- kuvan rakentamisen keinot ja estetiikka
- kuva-analyysi

Suoritustapa ja arviointi
- lähiopetus
- omakohtainen taiteellinen työskentely
- palautekritiikki

Opiskelumateriaali
- Albers, J. 1998. Värien vuorovaikutus. Vapaa Taidekoulu, Helsinki.
- Itten, J. 1991. Värit taiteessa. Taide, Helsinki.
- Huttunen, M. Värit pintaa syvemmältä.

  • No labels