Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- pystyy esittelemään alansa yrityksen sujuvasti ja vakuuttavasti
- löytää nopeasti silmäilemällä ydinsisällön alansa ammatillisesta tekstistä
- ymmärtää alansa tekstin yksityiskohtaisestikin, tarvittaessa apuvälineitä käyttäen
- osaa keskustella alansa aiheista sujuvasti
- osaa työhaastattelussa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan sujuvasti ja yksityiskohtaisesti käyttäen tilanteeseen sopivaa tyyliä
- osaa kirjoittaa raportin muodollisella tyylillä

 Sisältö

- yrityksen esittely
- työpaikanhaku ja työhaastattelu
- muodollisen raportin kirjoittaminen
- mediatekniikan ammattiaiheet

Edeltävät opinnot

- 01PENG Englannin kieli ja viestintä

Suoritustapa ja arviointi

- suullinen ja kirjallinen näyttö tunneilla
- esitys oman alan aiheesta
- omaan opiskeluun liittyvä muodollinen raportti
- työpaikkahaastattelu
- tekstiprojekti
- mahdollinen koe
- osa suorituksista on integroitu ammattiaineisiin

Opiskelumateriaali

- opiskelumoniste ja Moodlessa oleva materiaali

  • No labels