Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa soveltaa uutta luovasti teoriaopintojaan käytännön projektitehtävissä
- osaa laatia projektisopimuksia
- osaa suorittaa projektilaskutusta
- osaa tehdä ajankäytön seurantaa
Sisältö
- yritysyhteistyöprojektien toteuttaminen ryhmissä ja yksilösuorituksina
- sopimukset ja muut dokumentit
Suoritustapa ja arviointi
- ohjattu työskentely
- tulosten esittely ja raportointi
- palautekritiikki
- opintojakso on englanninkielinen
Opiskelumateriaali
- projektien edellyttämä kirjallinen ja digitaalinen materiaali

  • No labels