Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teknisen visualisoinnin suuntautumisvaihtoehto
Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike
Insinööri AMK
Laajuus
240 op
Tavoitteet
 

Suuntautumisvaihtoehto tuottaa laaja-alaisia visuaalisesti orientoituneita insinöörejä työskentelemään 3D-mallinnuksen, lumetodellisuuden, animaation, simuloinnin, www-multimedian ja näitä lähellä olevien teknologioiden parissa. Internet muodostaa merkittävän toimintaympäristön sähköisen median asiantuntijalle, joka hallitsee keskeiset ohjelmistot ja jolla on valmiudet ohjelmointitaitoa edellyttävien sovellusten kehittämiseen.

Visualisti-insinööri luo virtuaalimalleja tuotteista ja ympäristöistä, simuloi prosesseja ja laitteistoja sekä tuottaa digitaalista markkinointi-, käytönopastus- ja tuoteinformaatioaineistoa tietoverkkoihin. Koulutus tarjoaa myös väylän media-alan yrittäjyyteen yrityshautomon kautta.

Koulutusohjelmalla on yhteyksiä ulkomaisiin korkeakouluihin, joka mahdollistaa osallistumisen kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa opinnoista toteutetaan tästä syystä englanninkielisinä.

Keskeisiä opintojen aihepiirejä ovat
- matemaattis-luonnontieteelliset ja kieliopinnot
- tietokoneet, tietoliikenne ja ohjelmointi
- www-ohjelmointi ja www-multimedia
- CAD, 3D-mallintaminen ja animaatio
- lumetodellisuus ja simulaatio
- tuotesuunnittelu, muotoilu ja tuotteistaminen
- digitaalinen kuvankäsittely ja vektorigrafiikka
- kuvallinen ilmaisu
- valokuvailmaisu, elokuvailmaisu ja multimedia
- työpajatyöskentely yritysyhteistyöprojektien parissa

 

  • No labels