Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mediatekniikan koulutusohjelma 240 op

 

Unknown macro: {table-plus}

[mtops11:AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT 14 OP]

1

2

3

4

[*Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op*]
[01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op]
- 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)
- 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)
[01RUO Ruotsin kieli 3 op]
- 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)
- 01RUOS suullinen osio (1,5 op)
[01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op]
[01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op]


4


      

 


3
4

3

[MONITORIN YHTEISET OPINNOT 35 OP]

1

2

3

4

[Tietokone työvälineenä 10 op]
[47YOTK003 Tietokoneen käyttö 3 op]
[47YOKJ004 Järjestelmät ja laitteistot 4 op]
[47YOY1003 Ympäristö-ICT projekti 1 3 op]


3
4
3

 

 

 

[Johdanto järjestelmien kehitykseen 15 op]
[47YOPR004 Ohjelmoinnin perusteet 4 op]
[47YOMT004 ICT-matematiikka 4 op]
[47YOWW004 WWW-tuotanto 4 op]
[47YOY2003 Ympäristö-ICT projekti 2 3 op]


   4
   4
   4
   3

 

 

 

[Yritysjärjestelmät 10 op]
[47YOJV004 Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op]
[47YODB003 Tietokantojen perusteet 3 op]
[47YOY3002 Ympäristö-ICT projekti 3 3 op]

 


 4
 3
 3

 

 

[KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 21 OP ]

1

2

3

4

[Matematiikan ja fysiikan perusteet 10 op ]
[0701AG105 Algebra, geometria ja trigonometria 5 op]
[0701FP205 Fysiikan peruskurssi 5 op]


5
5

 

 

 

[mtops11:Matematiikka ja fysiikka I 11 op]
[0701VM103 Vektorit ja matriisit 3 op]
[0701ID103 Integraali ja derivaatta 3 op ]
[0735MF105 Mediatekniikan fysiikka I 5 op ]


 


3
3
5

 

 

[mtops11:AMMATTIOPINNOT 105 OP]

1

2

3

4

[*Visualisoinnin perusteet 18 op*]
[0735KI006 Kuvallinen ilmaisu 6 op]
[0735DVK06 Digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely 6 op]
[0735VEG06 Vektorigrafiikka 6 op]


   6
   6

   6

 

 

 

[mtops11:Digitaalinen viestintä 9 op]
[0735VDT003 Videotekniikka 3 op ]
[0735VSV003 Visuaalinen viestintä 3 op]
[0735TP003 Typografia ja painotuotteet 3 op]

 


3
3
3       

 

 

[mtops11:Mallintaminen 10 op]
[0735CA105 CAD I 5 op]
[07353D105 3D Modeling I 5 op]

 


     5
     5

 

 

[WWW-järjestelmät 15 op ]
[0735WO005 WWW-ohjelmointi 5 op ]
[0735WM005 WWW-multimedia 5 op ]
[0735VT205 Visualisointityöpaja I 5 op]

 

    
     5
     5
     5


 

[Ammatilliset luonnontieteet ja ammattienglanti 15 op]
[Valinnainen matematiikan opintojakso 3 op]
[0735MF205 Mediatekniikan fysiikka II 5 op]
[0735SIM04 Simulaatio 4 op]
[0735ME003 Mediatekniikan englanti 3 op]

 

 


3
5
4
3

 

[mtops11:Valinnainen ammattiainemoduli 1 15 op]
Valinnainen pää- tai sivuainemoduli mediatekniikan, tietotekniikan tai tietojenkäsittelyn opinto-oppaasta
(luettelo A) 15 op

 

 
    15

 

[*Digitaalinen media 13 op*]
[0735TMT03 Tuotesuunnittelu, muotoilu ja tuotteistaminen 3 op ]
[0735MM005 Multimedia 5 op]
[0735EI005 Elokuvailmaisu 5 op]

 

 

 


3
5
5

[Valinnainen ammattiainemoduli 2 10 op ]
Valinnainen pää- tai sivuainemoduli mediatekniikan, tietotekniikan tai tietojenkäsittelyn opinto-oppaasta (luettelo A) 10 op

 

 

 


      
10

[VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP]

1

2

3

4


([01VVEGVA Englannin kielen valmentavat opinnot 3 op] tai  vapaasti valittava opinto)
([01VVRUOVA Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op] tai vapaasti valittava opinto)
[Vapaasti valittavat opinnot] (mediatekniikan vapaasti valittavat luettelossa B)


3


        


    
3
5


  

4

[ttops2011:HARJOITTELU 30 OP]

1

2

3

4

[Harjoittelu 30 op ]
Harjoittelujaksot

 


      5


    10


    15

[TUTKIMUS-, KEHITYS\- JA INNOVAATIOTAIDOT 20 OP]

1

2

3

4

[Tutkimustyö 5 op]
[0736TT005 Tutkimustyö 5 op ]

     5

 

[ttops2011:Opinnäytetyö 15 op]
[0736ON015 Opinnäytetyö 15 op]

 

     15

LUETTELOT A ja B

Luettelo A: [Valinnainen ammattiainemoduli 1 15 op]

1

2

3

4

[mtops11:Mediatekniikan pääainemoduli 1 15 op]
[07353D205 3D Modeling II 5 ects]
[07353A105 3D Animation 5 ects]
[0735VT205 Visualization workshop II 5 ects]

       5
      5
      5

 

Tai valinnaisesti joko ohjelmistojen kehityksen, sulautettujen
järjestelmien, tietoverkkojen ja tietojärjestelmien tai
tietojenkäsittelyn sivuainemoduli 10 op
(Modulit tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn opinto-oppaissa)
[0735VT205 Visualization workshop II 5 ects]

 

     10
      5

 

[Valinnainen ammattiainemoduli 2 10 op]

1

2

3

4

[mtops11:Mediatekniikan pääainemoduli 2 10 op]
[0735VR005 Virtual reality 5 ects]
[0735VT305 Visualization workshop III 5 ects]

      5
      5

Tai valinnaisesti joko ohjelmistojen kehityksen, sulautettujen
järjestelmien, tietoverkkojen ja tietojärjestelmien tai
tietojenkäsittelyn sivuainemoduli 10 op

 

       10

  • No labels