Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa perustiedot yrityksen toiminnasta ja oman työpanoksensa suhteesta kokonaisuuteen
- ymmärtää työelämän yleisiä pelisääntöjä
Sisältö
- harjoittelusuunnitelman laatiminen
- työskentely teollisuus- tai suunnitteluyrityksessä
- harjoitteluraportin laatiminen
Suoritustapa ja arviointi
- arviointi työtodistuksen ja laadittujen dokumenttien pohjalta
Opiskelumateriaali
- työtehtävien edellyttämä materiaali

  • No labels