Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opintojaksoja voidaan valita ammattikorkeakoulun eri laitoksilta, muista ammatti- ja tiedekorkeakouluista, avoimista korkeakouluista, kesäyliopistoista, ulkomaisista korkeakouluista sekä tapauskohtaisesti sovittaessa muista oppilaitoksista. Suuntautumisvaihtoehto järjestää vuosittain useita ammatillisia valinnaisia opintojaksoja, jotka pyritään sijoittamaan eri vuosikurssien lukujärjestyksiin kokonaisuuden kannalta sopivaan yhteyteen. Niihin voidaan osallistua yli vuosikurssirajojen maksimipaikkalukujen määrittelemissä puitteissa.

  • No labels