Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa työskennellä ammatillisissa tehtävissä työyhteisön jäsenenä
- osaa toimia luovasti ja aloitekykyisesti
- pystyy tuomaan työyhteisölle uutta osaamista ja tietoa uusimmista teknologioista
- osaa raportoida laajahkon tehtäväalueen
Sisältö
- harjoittelusuunnitelman laatiminen
- työskentely oman ammattialan suorittavissa tehtävissä
- harjoitteluraportin laatiminen
Suoritustapa ja arviointi
- arviointi työtodistuksen ja laadittujen dokumenttien pohjalta
Opiskelumateriaali
- työtehtävien edellyttämä materiaali


  • No labels