Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752LO203 Lujuusoppi 2, 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää oppilas palkin taivutus-, vääntö- ja nurjahdusmuodonmuutoksiin. Hän ymmärtää materiaalin ja rakenteen jäykkyyden vaikutuksen muodonmuutoksiin ja osaa mitoittaa rakenteen leikkaus- ja taivutusrasituksessa.

Sisältö

  • lujuusopillinen suunnitteluprosessi
  • veto-, puristus-, leikkaus- ja taivutusjännitykset sekä muodonmuutokset
  • poikkipinnan geometriset suureet
  • nurjahdus ja yhdistetyt rasitukset

Edeltävät opinnot

0751LO103 Lujuusoppi I 3 op

Suoritustapa ja arviointi

  • Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

  • Hietikko, E. 2004. Palkki, lujuuslaskennan perusteet 1. painos. Keuruu: Otava
  • Luennot ja reppumateriaali
  • No labels