Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0752LO303 Lujuusoppi 3, 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • perehtyy muodonmuutospainottuneeseen lujuusoppiin ja vääntörasitusten kuormittamien koneenosien lujuuden määrittämiseen
 • oppii ymmärtämään yleisen jännitystilan käsitteen
 • osaa laskea yhdistettyjä jännityksiä
 • osaa arvioida nurjahdus-, kiepahdus- ja lommahdusvaaran alaisten rakenneosien kestävyyttä
 • hankkii perustiedot tietokoneavusteisesta FEM-lujuuslaskennasta

Sisältö

 • vapaan väännön rasittamat rakenneosat
 • jännitystila
 • lujuushypoteesit
 • stabiliteetti-ilmiöt
 • tietokoneavusteinen FEM-lujuuslaskenta

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot ja harjoitukset, etäopiskelu, tentti.
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, harjoitukset, ohjelman oma manuaali.

 • No labels