Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA
Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto

Muoti- ja vaatetussuunnittelun pääaine 240 op

Vaatetussuunnittelijan koulutuksen tavoitteena on antaa vaatetussuunnittelun perustiedot ja
-taidot. Ammattitaito rakentuu mm. vartalon muodon, liikkeen ja plastisuuden ymmärtämisestä.
Koulutuksessa perehdytään vaatetusfysiologiaan, vaatetusmateriaalien ominaisuuksiin ja
niiden käyttötarkoituksiin, vaateviestintään ja tuotantoprosesseihin, jotta suunnittelija pystyy
näiden tietojen perusteella suunnittelemaan eri kohderyhmille eettisesti, esteettisesti,
teknisesti ja taloudellisesti korkeatasoisia tuotteita ja mallistoja.

Koulutustavoitteiden saavuttaminen ja alalla menestyminen edellyttävät hyvää visuaalista ilmaisu
ja yleisesti käytössä olevien tietokoneohjlemien (cadin) hallintaa, visuaalisen havaitsemisen ja
hahmottamisen taitoja, tiedon hankinta- ja soveltamistaitoja, yhteistyötaitoja ja aktiivisuutta
oman toiminta-alueen löytämiseen ja luovuutta ongelmien ratkaisemiseen eettisesti
hyväksyttävällä tavalla.

Vaatetussuunnittelija voi toimia erilaisissa tehtävissä, mm. vaatetusteollisuuden, kaupan ja
median palveluksessa sekä itsenäisenä alan yrittäjänä. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu
teollisuudessa mallien ja mallistojen suunnittelu. Hän toimii asiantuntijana ja ammattilaisena
tuotekehitysryhmässä, joka on osa yrityksen markkinointia. Vaatetussuunnittelija voi myös
erikoistua esimerkiksi kaupan sisäänostajaksi tai muotikoordinaattoriksi, teatterin, elokuvan
tai television pukusuunnittelijaksi tai median palvelukseen eri osa-alueilla toimivaksi asiantuntijaksi.

 

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 3

 

 

 

 

05PELÄV2 Elävän mallin piirustus II, 3 op

 

3

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I 3   
Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muotoilun perusteet 10 op

 

 

 

 

 

05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

05MUTEKÄ Muotoilun teoria ja käsitteistö 4 op

4

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1, 3 op

3

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 16 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO Muotoiluprosessi 4 op

 

4

 

 

 

05KÄYTMU Käyttäjälähtöinen muotoilu 4 op

 

4

 

 

 

05YMPMU Ympäristötehokas muotoilu 3 op

 

3

 

 

 

05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   

Muotoilija ja tuotekehitys 19 op

 

 

 

 

 

05FUNTIO Funktionaalinen tuotekehitysprosessi 4 op

 

 

4

 

 

05FUVAATE Funktionaalinen vaatemuotoilu, taustoitus ja tietoperusta 4 op

 

 

4

 

 

05PROHALL Projektinhallinta 3 op

 

 

3

 

 

05MUOTIFIL Muotoilu ja muodin filosofia 4 op

 

 

4

 

 

05PÄÄTUOP3 Pääainetta tukevat opinnot 3, 4 op

 

 

4

 

 

Ammatillinen profiloituminen 10 op

 

 

 

 

 

05MUOTIDEN Muotoilijaidentiteetti 3 op

 

 

 

3

 

05TULEVTUT Tulevaisuuden tutkimus 3 op

 

 

 

3

 

05PÄÄTUOP4 Pääainetta tukevat opinnot 4, 4 op   4 
Kuidusta kankaaksi 6 op     
05RAAKAEKO Raaka-aineet, tekstiilien egologia 3 op3    
05TEKSRAK Tekstiilirakenteet 3 op3    
Tekstiilimateriaalien kuviointi 6 op     
05PAISUU Painokangassuunnittelu 6 op 6   
Materiaaliteknologia ja tutkimus 6 op     
05ERIKMATMU Erikoistekniikat ja materiaalin muokkaus 4 op  4  
05TEKSTES Tekstiilimateriaalien testaus 2 op  2  
Kaava- ja valmistustekniikan perusteet 6 op     
05KAAVTEPE Kaavateknologian perusteet 4 op4    
05VALMPER Valmistustekniikan perusteet 2 op2    
Kaava- ja valmistustekniikan syventävät opinnot 7 op     
05SYVKAAVAT Syventävä kaavateknologia 5 op 5   
05SYVVALMT Syventävä valmistustekniikka 2 op 2   
Erikoistuotteiden kaava- ja valmistustekniikka 7 op     
05ERIKAAVA Erikoistuotteiden kaavoitus 5 op  5  
05ERIKVALM Tuotteiden valmistuttaminen ja hankinta 2 op  2  
Itsenäinen kaavamuotoilu 7 op     
05OPINKAAVA Opinnäytetöiden kaavoitus 7 op   7 
Muotoilun dokumentointi 13 op     
05DIGTOIMI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op1    
05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op4    
05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op5    
05DIGIMUOTI Digitaalinen muodin kuvaus 3 op3    
Muotoilun presentointi 1, 13 op     
05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op 2   
05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 2 op 2   
05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 2 op 2   
05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot 4 op 4   
05ADOBESYV Adobe Illustratorin syventävät opinnot 3 op 3   
Muotoilun presentointi 2, 7 op     
05KÄYTMUL Käyttögrafiikka ja multimedia 4 op  4  
05DIGIVIES Digitaalinen viestintä 3 op  3  

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-muoti-ja-vaatetussuunnittelu.pdf 02.05.2013

  • No labels