Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee valokuvan tuottamisen ja käytön muotoiluun liittyvissä presentaatioissa
  • ymmärtää studiokuvauksen perusteet ja työnkulun.

Sisältö

Luova valokuvaus ja valokuvauksen teknologia. Studiokuvauksen työpaja jossa opiskelija perehtyy mm. digitaalisen tuotekuvauksen perusteisiin ja visuaaliseen dokumentointiin.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen työpajatyöskentelyyn sekä luennoille, hyväksytyt harjoitustyöt. Kokoava palautekeskustelu.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels