Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • kykenee tuottamaan omaa työskentelyään ja työnäytteitään esittelevän portfolion
  • ymmärtää paino- ja tulostusteknisten prosessien vaatimuksia ja kustannusrakenteita
  • tuntee ja tunnistaa erilaisia graafisen alan painomateriaaleja.

Sisältö

Muotoilijan portfolion sisällöt ja tavoitteet, esitystavat ja formaatit, alakohtaiset sekä kulttuuriset eroavuudet. Muotoilijan kansainväliset presentointimenetelmät. Graafinen painoteknologia. Kuvan, kuvituksen, värin ja typografian vaikutukset viestinnälliseen ilmaisuun.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luentoihin ja kontaktiohjaukseen, hyväksytty oppimispäiväkirja.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels