Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkityksen muotoilijan työkaluna
  • osaa tuotekuvauksen perusteet
  • osaa soveltaa mainontaan ja informaatioon liittyvän käyttögrafiikan perusteita
  • pystyy suunnittelemaan monista esitysmuodoista koostuvan presentaatiotapahtuman
  • syventää osaamistaan presentaatiomateriaalin tuottamiseen tarvittaviin cad- ja graafisen alan ohjelmistoihin
  • kehittää visuaalisen kommunikointialan tiedoistaan ja taidoistaan työrutiinin
  • osaa tuottaa työskentelyään ja työnäytteitään esittelevän portfolion.
  • No labels