Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa viestiä asioista omalla persoonallisella tyylillään
  • hallitsee eri tilanteisiin soveltuvan luontevan ja varman esiintymisen
  • osaa valita presentointitilanteisiin soveltuvan ammattimaisen esitystavan ja –tekniikan.
  • No labels