Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA / Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto /
MUOTI- JA VAATETUSSUUNNITTELU

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP

AMMATTIOPINNOT 133 OP

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

HARJOITTELU 30 OP

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

  • No labels