Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Opintojakson nimi

05PROHALL Projektinhallinta

Suoritusvuosi

2012-2013

Alkamis- ja päättymispvm

23.11.2012-21.1.2013

Opintojaksosta vastaava opettaja

Hammi Mettinen

Muut opettajat

-

Luennoitsijat

-

Opetuskieli

suomi

Ryhmät

3. vsk

Osallistujia min/max

min. 5

Toteutuspaikka

Muotoiluinstittuutti

Tenttipäivät

-

Tentin uusintapäivät

-

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa


Projektin kulku ja aikataulutus. Vaate/tuotesuunnittelu annettuun tilaan niin että se on kaupallinen, visuaalinen, innovatiivinen ja elämyksellinen.

Keskeinen sisältö

Henkilökohtainen tavoite, teorioihin tutustuminen, konkreettinen suunnittelu tilaan

Toteutustapa

Perehdytys ja henkilökohtainen ohjaaminen, innostaminen, ekskursio, esimerkit, konkreettinen toteutus

Toteutusaikataulu

26.11. ekskursio Helsinkiin, 17.12. yhteinen palaute, 14.1. henkilökohtainen palaute, 21.1. työn palautus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

54 h lähiopetusta ryhmässä ja itsenäisesti, 26 h itsenäistä työskentelyä

Virtuaaliosuus


T&K integraatio

 

Arviointi

0-5

Arviointi viimeistään

21.1.2013

Oppimateriaali

Opettaja tuottaa.

  • No labels