Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkko-opetuksen ja -oppimisen laatu

Laatukortteja (toteutettu Uutta avointa energiaa -hankkeessa)

Laatukorit on laadittu erityisesti suurten avointen verkkokurssien (MOOC, Massive Open Online Course) toteuttamista ajatellen, mutta niissä on myös muun verkon opetuskäytön kannalta relevantteja asioita  

eAMK verkkototeutusten laatukriteerit

Laatukriteeristö FUAS-toteutuksiin

E-xcellence manual

Verkkopedagogiikka

Verkkokurssin ohjaus ja suunnittelu

Oppimisen teoriasta pedagogisiin ratkaisuihin Virtuaaliyliopiston julkaisu, pedagogisia sovelluksia, joita voidaan käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) hyödyntävässä oppimisessa

Pedagoginen käsikirjoittaminen

Minna Lakkala: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita

Pedagogisen infrastruktuurin malli

Curtis J. Bonk & Elaine Khoo: Motivointi-ideoita verkko-opetukseen (ilmainen PDF-versio kirjasta ladattavissa)

JAMKin Verkkopedagogiikka -materiaali

Huomioitavaa verkon opetuskäytössä

Verkko-oppimisympäristön jäsentäminen

Avoimia verkkokursseja digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa:

Courses about online education (Class Central, eri yliopistojen MOOCeja, osa saattaa olla maksullisia)

Design and Development of Educational Technology (MIT)

Future Classroom Scenarios (European Schoolnet Academy)


Lomakkeita, malleja opetuksen suunnittelun avuksi:

  File Modified
Microsoft Word 97 Document Verkkototeutuksen_Mitoituskehikko_090206.rtf Nov 15, 2010 by Jenni Meriläinen
Microsoft Excel Sheet opintojakson_ARVIOINTITYOKALU.xls Nov 15, 2010 by Jenni Meriläinen
Microsoft Excel Sheet oppimisaihion_ARVIOINTITYOKALU.xls Nov 15, 2010 by Jenni Meriläinen
Microsoft Word 97 Document oppimisaihio_suunn_lomake.doc Nov 15, 2010 by Jenni Meriläinen
Microsoft Word Document oppimisprosessin_suunnittelulomake.docx Mar 28, 2014 by Jenni Meriläinen
Microsoft Excel Sheet Opintojakso_arviointityokalu_pedagog_v13_.xls Apr 27, 2015 by Jenni Meriläinen

  • No labels