Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

4

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

3

 

 

 

 3

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

3

 

 

 

 3

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

4

 

 

 4

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

5

 

 

 

 5

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

4

 

 

 

 4

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

4

 

 

 

 4

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

4

 

 

 

 4

04LII602/5 Logistiikka 4 op

4    4

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

 

 

 

 

 

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op

3

 

 

 

 3

04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op

3

 

 

 

 3

Työvälineet 10 op

 

 

 

 

 

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

6

 

 

 

 6

04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

4

 

 

 

 4

Kielet ja viestintä 19 op

     

04LII604/1 Yritysviestintä 4 op

         4     4

1. vieras kieli 10 op

        10     10

2. vieras kieli 5 op

         5 5

AMMATTIOPINNOT 80 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04JOV801 Esimiestyö 15 op

 

 

 

 

 

04JOV801/1 Henkilöstöjohtaminen 5 op

 

5

 

 

 5

04JOV801/2 Työlainsäädäntö 5 op

 

5

 

 

 5

JOV801/3 Esimiesviestintä 5 op

 

5

 

 

 5

04JOV802 Vastuullinen liiketoiminta 12 op

 

 

12

 

 12

04JOV803 Asiakasjohtaminen 3 op

 

 

3

 

 3

04JOV804 Henkilökohtainen kansainvälistyminen 3 op

 

   3

 

 3

04LIY801 Ideasta yritystoiminnaksi 10 op

 

 

 

 

 

04LIY801/3 Johdon laskentatoimen perusteet 3 op

 

3

 

 

 3

04LIY801/1B Rahoitussuunnittelu 2 op 2   2

04LIY801/2A Liiketoimintaoikeus 3 op

 

3

 

 

 3

04LIY801/2B Liiketoimintasuunnitelma 2 op 2   2

04TUT600 Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

 

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

 

    5

 

 5

04TUT602 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op *

 

    5 

 

 5

04TUT603 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op *

     5  5

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 27 op

 

      27

 27

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

        15

 15

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 30 op

  30  30

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

   15

 15

 (* Valittava toinen opintojakso. Molemmat opintojaksot sisältävät Tieteellisen kirjoittamisen 2 op.)

 ops1314-lt-johtaminen-ja-viestinta.pdf 29.4.2013

  • No labels