Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTO-OPAS 2013-2014 

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 80 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 x

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 x

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 x

 

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

 x

 

 

 

 

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

 x

 

 

 

 

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

 x

 

 

 

 

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

 x

 

 

 

 

04LII602/5 Logistiikka 4 op x    

Operational Business Environment 6 op

 

 

 

 

 

04BUS602/6 Operational Business Environment/Basics of Economics 3 ects

 x

 

 

 

 

04BUS602/7 Operational Business Environment/Legal Environment 3 ects

 x

 

 

 

 

Työvälineet 10 op

 

 

 

 

 

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

 x

 

 

 

 

04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op x    
Kielet 29 op     
04LII604/1 Yritysviestintä 4 op x    
04ENG201 Business Presentation Skills 5 ects    
04ENG202 Business Communication 5 ects    
 2. vieras kieli 15 op x  

AMMATTIOPINNOT 70 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Kansainvälistyvä yritys 10 op

 

 

 

 

 

04KVK601/1 Kansainvälinen talous 2 op

 

 x

 

 

 

04KVK601/2 Kansainvälinen sopimus- ja kauppaoikeus 2 op

 

 x

 

 

 

04KVK601/3 Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 4 op

 

 x

 

 

 

04KVK601/4 Kansainvälinen rahoitus 2 op  x   

International Business Operations II 10 ECTS

 

 

 

 

 

04KVK602/1 International Economics 2 ECTS

 

 x

 

 

 

04KVK602/2 International Contract Law 2 ECTS

 

 x

 

 

 

04KVK602/3 International Marketing 2 ECTS

 

 x

 

 

 

04KVK602/4 International Financing 2 ECTS  x   
04KVK602/5 International Logistics 2 ECTS  x   

Ulkomainen opintojakso 15 op

 

 

 

 

 

Ideasta yritystoiminnaksi 10 op

 

 

 

 

 

04LIY801/3 Johdon laskentatoimen perusteet 3 op

 

 x

 

 

 

04LIY801/1B Rahoitussuunnittelu 2 op

 

 x

 

 

 

04LIY801/2A Liiketoimintaoikeus 3 op

 

 x

 

 

 

04LIY801/2AB Liiketoimintasuunnitelma 2 op

 

 x

 

 

 

Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

 

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

 

 x

 

 

 

04TUT602/1 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op

  

x

  

04TUT603/1 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op

 

 

x

 

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 30 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-lt-kvkauppa.pdf 29.4.2013

  • No labels