Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HARJOITTELU 30 OP

Harjoittelu 30 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy alansa ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä
  • laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan ja valmentautuu alansa työelämän vaatimuksiin. Työharjoittelu on siten osa ammattiin kasvamisprosessia.

Suoritustapa ja arviointi

Työharjoittelun laajuus on 30 op. Opiskelija hankkii työharjoittelupaikan itse ja opettajat valvovat työharjoittelua. Työharjoittelusta on erikseen ohjeet raportointiin, seminaariin ja arviointiin.

  • No labels