Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 04LIY801/2A LIIKETOIMINTAOIKEUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa sopimuskumppanina arvioida eri yritysmuotoihin liittyvät oikeudelliset riskit
  • osaa perustaa erilaisia oikeushenkilöitä, osaa toimia sekä yrittäjänä että toimihenkilönä eri yritysmuodoissa
  • ymmärtää eri liiketoimintayhteisöjen oikeudellisen sääntelyn perusperiaatteet
  • tuntee liiketoiminnan käynnistämisen ja harjoittamisen kannalta merkityksellisen lainsäädännön

Sisältö

Liiketoiminnan aloittamisen oikeudelliset edellytykset, henkilöyhtiöt, osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiöt, rahanpesu, kilpailuoikeus, yrityssaneeraus ja konkurssi.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osio muodostuu luennoista, harjoitustehtävistä, luentoja täydentävästä kirjallisesta materiaalista sekä tentistä. 
Osaamisen arviointi perustuu periodin päätteeksi järjestettävän tenttiin sekä tehtäviin. Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels