Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIY801/2B LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osata laatia ja toteuttaa ammattimaisia presentaatioita suurelle yleisölle.
  • osata hahmottaa ja hallita yhteistoimintaverkostoja
  • osata tarkastella ja kehittää liiketoiminnan eri osa-alueita tietyssä toimintaympäristössä
  • ymmärtää liiketoiminnan osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa
  • osata soveltaa aikaisemmin opittuja asioita liiketoiminnan suunnittelussa.

Sisältö

Toimintaympäristön analysointi, markkinointisuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelma.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: luennot ja liiketoimintasuunnitelman arviointi.
2. Etäopetus:Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ryhmätyönä.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

  • No labels