Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIY801/1B  RAHOITUSSUUNNITTELU 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia alkavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman talouslaskelmat
  • osaa arvioida hankkeen kannattavuutta

Sisältö

Investointi- ja käyttöpääoman tarvelaskelmat, myyntikatetarvelaskelma ja myyntibudjetti, kolmen ensimmäisen vuoden tulos- ja rahoitusbudjetit, ensimmäisen vuoden kuukausikohtainen kassabudjetti ja tase-ennuste, yrityksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Edeltävät opinnot

01PJYT Yrittäjyysopinnot
04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi
04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot, harjoitustehtävät, oman ryhmän yrityksen liiketoimintasuunnitelman laskelmat ja opettajan arviointi.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels